itsk, s.r.o. Hlboká 39, 949 01 Nitra
tel: 037/6554968, - fax: 037/6554969
itsk@itsk-sro.com


Jedným z vhodných riešení umiestnenia vodomeru je
plastová vodomerná šachta HYDROPLAS ktorá je vhodná najmä pre pripojenie domácností alebo menších prevádzok na rozvody pitnej vody, pre pripojenie stavebnej vody, záhradných vodovodov, chát, chalúp a ťažko prístupných objektov.

Pre prevádzkovateľov vodovodu a užívateľa prípojky má toto riešenie mnoho výhod: stavebník prevádza montáž priamo do výkopu pre potrubie - odpadajú akékoľvek stavebné a inštalatérske práce.

Šachtu je možné umiestniť pred hranicu pozemku, čo podstatne zlepšuje prístup prevádzkovateľa vodovodu k vodomeru. Konštrukcia šachty spĺňa náročné požiadavky na životnosť - min. 50 rokov. Všetky časti šachty sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu, čo vylučuje koróziu. Vodomerná šachta je vodotesná, horná časť je vybavená izolačným blokom (tepelná izolácia). Pripája sa na plastové potrubie s vonkajším priemerom 25 alebo 32 mm pomocou integrovaných rýchlospojok. Jej súčasťou je uzatvárací ventil s oddeliteľným kľúčom a dve spätné klapky, ktoré pri výmene vodomeru zabraňujú prieniku vody do šachty. Vodomer je 30 až 50 cm pod povrchom šachty v závislosti od inštalovanej hĺbky) a dá sa ľahko odčítať.

Celková hmotnosť vrátane vodomeru nepresahuje 10kg. Hĺbku šachty možno nastaviť v rozmedzí 850 až 1030 mm. Hlava poklopu má iba 210x210 mm a znesie záťaž až 6,4 tony. Je otočná a horizontálne nastaviteľná do sklonu 6°. Šachta sa vyrába viac ako 15 rokov a počet nštalácií dosiahol milióny kusov. Výrobca je certifikovaný podľa ISO 9002. V šachte sa používajú objemové vodomery s koaxiálnym prítokom (Actaris AQUADIS Coaxial, ABB, Spanner-Pollux).

Bajonetovým kľúčom je možné vodomer jednoducho a rýchlo vymeniť. Zvýšenie komfortu prináša možnosť inštalovať vodomer s diaľkovým odčítavaním.

Šachta sa inštaluje priamo do výkopu pre vodovodné potrubie. Doporučujeme ju podložiť betónovou dlaždicou, alebo ju postaviť na udusanú hlinu so štrkom. Výkop okolo šachty pomaly napĺňame a materiál, najlepšie premiešaný so štrkom, dobre zhutníme. Predtým než je výkop úplne naplnený je potrebné hornú časť nastaviť na požadovanú úroveň.


Odpovede na najčastejšie kladené otázky.


Je možné šachtu použiť na príjazdovej ceste?
Vodomerná šachta má nosnosť 6,4 t. To znamená, že je možné ju inštalovať aj do pojazdových plôch ktoré sú málo frekventované a prechádzajú nimi menšie vozidlá. Šachtu je potrebné v tomto prípade obetónovať.

Je šachta vodotesná?
Áno. Vodotesnosť posuvných častí je zabezpečená O-krúžkom a namazaním silikónovým olejom, kryt šachty je utesnený gumovým tesnením. Výhodou vodotesnosti je okamžitá informácia o porušení vodomeru alebo potrubia v šachte.

Kde je v tak malej šachte ukľudňujúci kus?
Ukľudňujúci kus je potrebný len pri rýchlostných vodomeroch. U objemových vodomerov používaných v šachtách ATPLAS nie je vyžadovaná ukľudňujúca dĺžka

Akým spôsobom je prevedené napojenie šachty na potrubie?
Vodomerná šachta je napojená na plastové potrubie samosvornou rýchlospojkou, ktorá vytvorí trvalo pevný spoj, ale umožňuje natáčanie potrubia. Potrubie je možné vysunúť iba pomocou špeciálnych planžiet.

Kde je filter na zachytávanie nečistôt pred vstupom do šachty?
Konštrukcia šachty bola podrobená skúške v zanášaní pieskom a usadeninami v potrubí. Výsledok ukázal, že potrubie šachty sa bežnými nečistotami nezanáša. Navyše filter je súčasťou osádzaných vodomerov.

Zamŕzanie?
Šachta je vhodná do našich klimatických podmienok a nehrozí zamŕzanie vodomeru, pokiaľ je správne uzavretá a blok tepelnej izolácie je na svojom mieste. Podrobnosti sú uvedené vo výsledkoch protimrazových skúšok , ktoré sú k dispozícii na vyžiadanie. Konštrukcia šachty je upravená tak, aby využívala tepelný potenciál zeme.

© EN ARS, 2005. www.enars.sk